• Usilujeme
  o plnohodnotný život

  mladých lidí odcházejících z dětského domova.

  O fondu

Usilujeme
o plnohodnotný život

mladých lidí odcházejících z dětského domova.

O fondu

 • O fondu

  Podílíme se na systémových změnách vedoucích k efektivní a účinné přípravě dospívajících/mladých dospělých na odchod z pobytovaých zařízení.

  Aktivně se zapojujeme do advokacie, účastníme se tématických pracovních skupin a předložili jsme též vlastní návrh zákona, který řeší a podporuje transformaci pobytových zařízení. Připomínkujeme legislativní návrhy, metodiky a dokumenty a snažíme se při tom o zapojování a zviditelňování skupiny dospívajících a mladých dospělých se zkušeností s institucionální výchovou.

  Realizujeme autorské projekty usilující o změnu stávajícího fungování systému ústavní výchovy v České republice. Vydali jsme například průvodce Společně po svých, nebo průzkum Příprava mladých dospělých na samostatný život.

  Snažíme se o navázání dialogu mrzi jednotlivými stranami a podporujeme komunikaci a spolupráci. Spolu založili jsme platformu Do dospělosti, která sdružuje doprovázející neziskové organizace z celé České republiky zaměřující se na práci s dospívajícími mladými dospělými.

  Facebook

  Pořádáme konference, kulaté stoly a workshopy přispívající k osvětě a k propojování jednotlivýh aktérů působicích v oblasti péče o ohrožené děti. Podporujeme při tom participaci dospívajících a mladých dospělých a sdílení jejich zkušeností a příběhů.

  Čtěte více

O fondu

<strong>Podílíme se na systémových změnách vedoucích k efektivní a účinné přípravě dospívajících/mladých dospělých na odchod z pobytovaých zařízení.</strong>

Aktivně se zapojujeme do advokacie, účastníme se tématických pracovních skupin a předložili jsme též vlastní návrh zákona, který řeší a podporuje transformaci pobytových zařízení. Připomínkujeme legislativní návrhy, metodiky a dokumenty a snažíme se při tom o zapojování a zviditelňování skupiny dospívajících a mladých dospělých se zkušeností s institucionální výchovou.

Realizujeme autorské projekty usilující o změnu stávajícího fungování systému ústavní výchovy v České republice. Vydali jsme například průvodce Společně po svých, nebo průzkum Příprava mladých dospělých na samostatný život.

Snažíme se o navázání dialogu mrzi jednotlivými stranami a podporujeme komunikaci a spolupráci. Spolu založili jsme platformu Do dospělosti, která sdružuje doprovázející neziskové organizace z celé České republiky zaměřující se na práci s dospívajícími mladými dospělými.

Facebook

Pořádáme konference, kulaté stoly a workshopy přispívající k osvětě a k propojování jednotlivýh aktérů působicích v oblasti péče o ohrožené děti. Podporujeme při tom participaci dospívajících a mladých dospělých a sdílení jejich zkušeností a příběhů.

Čtěte více

Naše poslání

Naším posláním je zvýšit šance mladých lidí obstát v reálném životě po odchodu z dětského domova.

Události

Nejnovější informace, dokumenty a zprávy týkající se problematiky mladých dospělých, kteří opouštějí dětské domovy.

 • Květen 2024

  Nadační fond Krok domů a projekt Patron spolu ve Snídani s Novou

  Bezpečný vztah, podpora identity, práce s kořeny dítěte a projekt Patron, to byla hlavní témata, o kterých jsme mluvili na TV Nova v rozhovoru ve Snídani s Novou. Jsme rádi, že se dětem vyrůstajícím mimo svou biologickou rodinu věnuje stále více pozornosti.  

  Květen 2024

  Připravujeme další workshopy na krajích

  Výjezdní tým složený z neziskových organizací NF Krok domů, Děti patří domů, Nadace Tereza Maxová dětem a Liga otevřených mužů připravuje další workshopy na krajích.

  Duben 2024

  Výjezdy do krajů zahájeny!

  Výjezdy do krajů zahájeny! Naše první cesta vedla do Moravskoslezského kraje, kde jsme si připravili dopolední blok v rámci metodických dnů pro sociální kurátory a kurátory pro děti a mládež.

 • Květen 2024

  Na každém dítěti záleží. I u nás?

  To je název pondělní akce (6.5.) v Knihovna Václava Havla za podpory UNICEF, na které Klára Chábová z Nadační fond Krok domů a Platforma Do dospělosti, Klára Šimáčková Laurenčíková - zmocněnkyně vlády pro lidská práva a Miloslav Macela, autor návrhu reformy systému péče o ohrožené děti diskutovali o tom, co přinese Zákon o podpoře rodin a péči o ohrožené děti.

  Duben 2024

  Transformace se bát nemusíme, právě naopak!

  Deinstitucionalizace – název, který se dá jen těžko vyslovit, ale obsahuje významný krok k péči o ohrožené děti.

  Březen 2024

  Krok domů hostem letošní první "mezioborovky"

  Nezisková organizace Barevný svět dětí pořádá pravidelně multidisciplinární kazuistické semináře, jejímž cílem je podpora spolupráce a komunikace mezi odborníky z různých oblastí sociálně-právní ochrany dětí.

 • Datum uveřejnění Název Název média Zobrazit
  20. Květen 2024 Příprava dospívajících na odchod z pobytového zařízení TV Nova Zobrazit
  19. Duben 2024 Sociální integrační podnik MF Dnes Zobrazit
  21. Březen 2024 Bez mámy a táty, seriál v MF Dnes MF Dnes Zobrazit
  01. Březen 2024 Mladí dospělí na Rodinnasit.cz Rodinná síť.cz Zobrazit
  30. Červenec 2022 Průvodce Společně po svých a příprava mladých dospělých podcast Šance dětem/Nadace Sirius Zobrazit
  21. Červen 2022 O Roma vakeren s Renou Horvátovou Český rozhlas – Radiožurnál Zobrazit

Společně po svých

Průvodce pro všechny, kteří ovlivňují životy dospívajících a mladých dospělých vyrůstajících v pobytových zařízeních a podílejí se na jejich osamostatňování.

Číst více


Průzkum
Příprava mladých dospělých na samostatný život

Dospívající a mladí dospělí potřebují osobu blízkou, často nemají kam jít.

Číst více


Platforma Do dospělosti

Síťování aktérů, kteří pracují s ohroženými dětmi, považujeme za klíčové. Proto jsme se podíleli na spolu založení platformy Do dospělosti - neformálním uskupení, které v současné době propojuje 26 organizací z různých krajů ČR poskytující podporu a rozvoj mladým lidem se zkušeností s institucionální péčí.

Číst více


Advokační činnost, systémové změny

Jednou z našich hlavních činností, kterou se zabýváme a na kterou se zaměřujeme, jsou systémové změny péče o ohrožené děti, a také v oblasti náhradní péče. Napsali jsme a předložili návrh zákona, který by měl umožnit transformaci pobytových zařízení. Naším cílem bylo nahradit nefunkční a zastaralou stávající legislativu, podle které nelze účinně pracovat s traumatizovanými dětmi a ani jejich biologickými rodinami v rámci pobytových zařízení.

Číst více

director krok domu

Kontaktní informace

Aspira Business Centre

Bucharova 2928/14a
158 00 Praha 13
IČO: 08338019
Č.Ú: 230929632/0600

Kontaktní osoba:

Mgr. Klára Chábová
Výkonná ředitelka
Tel: +420 602 122 441
Email: klara.chabova@krokdomu.cz
Facebook: KrokDomuNF

Spoluzaložili jsme platformu Do dospělosti
director krok domu

Kontaktní informace

Aspira Business Centre

Bucharova 2928/14a
158 00 Praha 13
IČO: 08338019
Č.Ú: 230929632/0600

Kontaktní osoba:

Mgr. Klára Chábová
Výkonná ředitelka
Tel: +420 602 122 441
Email: klara.chabova@krokdomu.cz
Facebook: KrokDomuNF

Spoluzaložili jsme platformu Do dospělosti