• Usilujeme
  o plnohodnotný život

  mladých lidí odcházejících z dětského domova.

  O fondu

Usilujeme
o plnohodnotný život

mladých lidí odcházejících z dětského domova.

O fondu

 • O fondu

  Podílíme se na systémových změnách vedoucích k efektivní a účinné přípravě dospívajících/mladých dospělých na odchod z pobytovaých zařízení.

  Aktivně se zapojujeme do advokacie, účastníme se tématických pracovních skupin a předložili jsme též vlastní návrh zákona, který řeší a podporuje transformaci pobytových zařízení. Připomínkujeme legislativní návrhy, metodiky a dokumenty a snažíme se při tom o zapojování a zviditelňování skupiny dospívajících a mladých dospělých se zkušeností s institucionální výchovou.

  Realizujeme autorské projekty usilující o změnu stávajícího fungování systému ústavní výchovy v České republice. Vydali jsme například průvodce Společně po svých, nebo průzkum Příprava mladých dospělých na samostatný život.

  Snažíme se o navázání dialogu mrzi jednotlivými stranami a podporujeme komunikaci a spolupráci. Spolu založili jsme platformu Do dospělosti, která sdružuje doprovázející neziskové organizace z celé České republiky zaměřující se na práci s dospívajícími mladými dospělými.

  Facebook

  Pořádáme konference, kulaté stoly a workshopy přispívající k osvětě a k propojování jednotlivýh aktérů působicích v oblasti péče o ohrožené děti. Podporujeme při tom participaci dospívajících a mladých dospělých a sdílení jejich zkušeností a příběhů.

  Čtěte více

O fondu

<strong>Podílíme se na systémových změnách vedoucích k efektivní a účinné přípravě dospívajících/mladých dospělých na odchod z pobytovaých zařízení.</strong>

Aktivně se zapojujeme do advokacie, účastníme se tématických pracovních skupin a předložili jsme též vlastní návrh zákona, který řeší a podporuje transformaci pobytových zařízení. Připomínkujeme legislativní návrhy, metodiky a dokumenty a snažíme se při tom o zapojování a zviditelňování skupiny dospívajících a mladých dospělých se zkušeností s institucionální výchovou.

Realizujeme autorské projekty usilující o změnu stávajícího fungování systému ústavní výchovy v České republice. Vydali jsme například průvodce Společně po svých, nebo průzkum Příprava mladých dospělých na samostatný život.

Snažíme se o navázání dialogu mrzi jednotlivými stranami a podporujeme komunikaci a spolupráci. Spolu založili jsme platformu Do dospělosti, která sdružuje doprovázející neziskové organizace z celé České republiky zaměřující se na práci s dospívajícími mladými dospělými.

Facebook

Pořádáme konference, kulaté stoly a workshopy přispívající k osvětě a k propojování jednotlivýh aktérů působicích v oblasti péče o ohrožené děti. Podporujeme při tom participaci dospívajících a mladých dospělých a sdílení jejich zkušeností a příběhů.

Čtěte více

Naše poslání

Naším posláním je zvýšit šance mladých lidí obstát v reálném životě po odchodu z dětského domova.

Události

Nejnovější informace, dokumenty a zprávy týkající se problematiky mladých dospělých, kteří opouštějí dětské domovy.

 • Březen 2024

  Krok domů a Nadace Terezy Maxové dětem vyráží do krajů!

  Spojili jsme síly a vydáváme se znovu do krajů, tentokrát v početnějším týmu a s rozšířeným workshopem na téma příprava dospívajících a mladých dospělých na osamostatnění.

  Březen 2024

  Chybí práce s rodinou, shodují se pracovníci z pobytových zařízení

  Byli jsme přizváni za NF Krok domů do panelové diskuse, která se uskuteční 14. března v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v rámci konference Problémy a překážky ústavní péče v perspektivě jejích pracovníků.

  Březen 2024

  Krok domů patronem nástroje Bez rozpaků

  Nezisková organizace FREYA pořádá 19. března v Chvalské stodole konferenci Zeptej se: práce se sexualitou v dětských domovech.

 • Březen 2024

  Krok domů hostem letošní první "mezioborovky"

  Nezisková organizace Barevný svět dětí pořádá pravidelně multidisciplinární kazuistické semináře, jejímž cílem je podpora spolupráce a komunikace mezi odborníky z různých oblastí sociálně-právní ochrany dětí.

  Únor 2024

  Mladí dospělí na Rodinnasit.cz

  Portál Rodinnasit.cz přináší aktuální zpravodajství ze světa náhradní rodinné péče pro odborníky i náhradní rodiče na jednom místě.

  Leden 2024

  Platforma Do dospělosti byla pro rok 2024 finančně podpořena Nadací Komerční banky Jistota

  V rámci programu Srdeční záležitost, který je určený zaměstnancům Skupiny KB, nás nominovaly Jarka Martínková a Kamila Chábková, které dlouhodobě spolupracují jako dobrovolnice s Mimo domov, jednou ze zakládajících organizací platformy.

 • Datum uveřejnění Název Název média Zobrazit
  21. Březen 2024 Bez mámy a táty, seriál v MF Dnes MF Dnes Zobrazit
  01. Březen 2024 Mladí dospělí na Rodinnasit.cz Rodinná síť.cz Zobrazit
  30. Červenec 2022 Průvodce Společně po svých a příprava mladých dospělých podcast Šance dětem/Nadace Sirius Zobrazit
  21. Červen 2022 O Roma vakeren s Renou Horvátovou Český rozhlas – Radiožurnál Zobrazit
  16. Květen 2022 Její kniha má pomoci dětem z domovů Právo Zobrazit
  02. Květen 2022 Dětský ombudsman stále chybí iDnes.cz Zobrazit

Společně po svých

Průvodce pro všechny, kteří ovlivňují životy dospívajících a mladých dospělých vyrůstajících v pobytových zařízeních a podílejí se na jejich osamostatňování.

Číst více


Průzkum
Příprava mladých dospělých na samostatný život

Dospívající a mladí dospělí potřebují osobu blízkou, často nemají kam jít.

Číst více


Platforma Do dospělosti

Síťování aktérů, kteří pracují s ohroženými dětmi, považujeme za klíčové. Proto jsme se podíleli na spolu založení platformy Do dospělosti - neformálním uskupení, které v současné době propojuje 26 organizací z různých krajů ČR poskytující podporu a rozvoj mladým lidem se zkušeností s institucionální péčí.

Číst více


Advokační činnost, systémové změny

Jednou z našich hlavních činností, kterou se zabýváme a na kterou se zaměřujeme, jsou systémové změny péče o ohrožené děti, a také v oblasti náhradní péče. Napsali jsme a předložili návrh zákona, který by měl umožnit transformaci pobytových zařízení. Naším cílem bylo nahradit nefunkční a zastaralou stávající legislativu, podle které nelze účinně pracovat s traumatizovanými dětmi a ani jejich biologickými rodinami v rámci pobytových zařízení.

Číst více

director krok domu

Kontaktní informace

Aspira Business Centre

Bucharova 2928/14a
158 00 Praha 13
IČO: 08338019
Č.Ú: 230929632/0600

Kontaktní osoba:

Mgr. Klára Chábová
Výkonná ředitelka
Tel: +420 602 122 441
Email: klara.chabova@krokdomu.cz
Facebook: KrokDomuNF

Spoluzaložili jsme platformu Do dospělosti
director krok domu

Kontaktní informace

Aspira Business Centre

Bucharova 2928/14a
158 00 Praha 13
IČO: 08338019
Č.Ú: 230929632/0600

Kontaktní osoba:

Mgr. Klára Chábová
Výkonná ředitelka
Tel: +420 602 122 441
Email: klara.chabova@krokdomu.cz
Facebook: KrokDomuNF

Spoluzaložili jsme platformu Do dospělosti